Nawigacja

Projekt Unijny

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1

im. Janusza Korczaka w Żywcu

w roku szkolnym 2012/2013 realizowane są:

 

 

 • zajęcia dla uczniów z wadami postawy (gimnastyka korekcyjna),
 • zajęcia rozwijające zainteresowania dla uczniów szczególnie uzdolnionych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,

 

w ramach projektu

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej”

 

Zajęcia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

 
 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Szkoły Podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żywiec:

 

Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. ks. Prał. St. Słonki 14

Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2

Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Pod Łyską 3614

Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Powstańców Śląskich 4

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, ul. Moszczanicka 26

Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2, ul. Niezapominajki 14

Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Podlesie 63

 

realizują w roku szkolnym 2012/2013

 

 • zajęcia  dla  uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami  rozwoju mowy,
 • zajęcia dla uczniów z wadami postawy – gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania dla uczniów szczególnie uzdolnionych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania dla uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie;

 

w ramach projektu

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej”

 

Zakup materiałów dydaktycznych oraz sprzętu do zajęć współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

W sali gimnastycznej realizowane są:

                 zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci               

          z wadami postawy

 

oraz przechowywane są pomoce dydaktyczne i  sprzęt

w ramach projektu

 

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej”

 

Zajęcia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 
 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 6 Przedszkole Nr 12 im. J. Korczaka w Żywcu
  ul. Moszczanicka 26, 34-300 Żywiec
 • 33 865 21 97

Galeria zdjęć