Nawigacja

Dokumenty Szkoły

Wykaz podręczników 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W ŻYWCU

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

KLASA I

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR PODRĘCZNIKA

NUMER DOPUSZCZENIA PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Wielka Przygoda
Klasa 1.
 część 1-4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna
i matematyczna 

Elżbieta Kacprzak,
Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk, Grażyna Wójcicka, Krystyna Sawicka,
Ewa Swoboda

1088/1/2020

 

NOWA ERA

 

JĘZYK ANGIELSKI

Bugs Team 1

Carol Read, Ana Soberón

811/1/2017

MAC-MILLAN

RELIGIA

Poznaję Boży świat

red. K. Mielnicki, E. Kondrak

 

AZ-11-01/18

-KI-4/20

 

JEDNOŚĆ

 

KLASA II

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR PODRĘCZNIKA

NUMER DOPUSZCZENIA PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Wielka Przygoda
Klasa 1.
 część 1-4. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna
i matematyczna 

Elżbieta Kacprzak,
Anna Ładzińska, Małgorzata Ogrodowczyk, Grażyna Wójcicka, Krystyna Sawicka,
Ewa Swoboda

1088/1/2020

 

NOWA ERA

 

JĘZYK ANGIELSKI

Bugs Team 2

Carol Read, Ana Soberón

811/2/2018

MACMILLAN

RELIGIA

Idziemy
do Jezusa

D. Kurpiński, J. Snopek. Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak

nr AZ-12-01/12-KI-3/12

JEDNOŚĆ

 

 

KLASA III

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR PODRĘCZNIKA

NUMER DOPUSZCZENIA PODRĘCZNIKA

WYDAWNI-CTWO

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 3. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna. Części 1, 2. Edukacja matematyczna. Część 1

 

Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 3. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna. Części 3, 4. Edukacja matematyczna. Część 2

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil

 

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Winiecka-Nowak, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil

790/5/2019

 

 

 

 

 

 

790/6/2019

NOWA ERA

JĘZYK ANGIELSKI

Bugs Team 3

Magdalena Kondro, Elisenda Papiol, Maria Toth

811/3/2018

MACMILLAN

RELIGIA

Klasa III Jezus jest z nami

+ zeszyt ćwiczeń

Red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak

nr AZ-13-01/12-KI-4/13

JEDNOŚĆ, KIELCE

 

 

KLASA IV

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR PODRĘCZNIKA

NUMER DOPUSZCZENIA PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

JĘZYK POLSKI

Język polski 4. Między nami. Podręcznik

Agnieszak Łuczak, Anna Murdzek, Kamila Krzemieniewska-Kleban

867/1/2017

GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE

MATEMATYKA

Matematyka
z kluczem. Klasa 4, część 1. Podręcznik
do matematyki
dla szkoły podstawowej. NOWA EDYCJA 2020-2022

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

875/1/2017

NOWA ERA

PRZYRODA

Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

863/2017

NOWA ERA

HISTORIA

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk-Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

877/1/2017

NOWA ERA

JĘZYK ANGIELSKI

Brainy. Klasa 4

Nick Beare

831/1/2017

MACMILLAN

PLASTYKA

Do dzieła!. Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

903/1/2017

NOWA ERA

MUZYKA

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

852/1/2017

NOWA ERA

TECHNIKA

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy czwartej sp.

Lech Łabecki, Marta Łabecka

295/1/2017

NOWA ERA

INFORMATYKA

Lubię to! Podręcznik
do informatyki
dla klasy czwartej

Michał Kęska

847/1/2017

NOWA ERA

RELIGIA

Kl. IV Miejsca pełne BOGActw

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek

nr AZ-21-02/12-KI-1/12

JEDNOŚĆ, KIELCE

 

 

KLASA V

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR PODRĘCZNIKA

NUMER DOPUSZCZENIA PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

JĘZYK POLSKI

Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 5 szkoły podstawowej

Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek

867/2/2018

GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE

MATEMATYKA

Matematyka z plusem 5. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

780/2/2018

GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE

GEOGRAFIA

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii do klasy piątej szkoły podstawowej

Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz,

906/1/2018

NOWA ERA

BIOLOGIA

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Marian Sęktas, Joanna Stawarz

844/1/2018

NOWA ERA

HISTORIA

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej”

Grzegorz Wojciechowski

877/2/2018

NOWA ERA

JĘZYK ANGIELSKI

Brainy. Klasa 5

Nick Beare

831/2/2018

MACMILLAN

PLASTYKA

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

903/2/2018

NOWA ERA

MUZYKA

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy piątej sp.

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

852/2/2018

NOWA ERA

TECHNIKA

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy piątej sp.

Lech Łabecki, Marta Łabecka

295/2/2018

NOWA ERA

INFORMATYKA

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Michał Kęska

847/2/2018

NOWA ERA

RELIGIA

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak

AZ-21-01/20-KI-2/20

JEDNOŚĆ, KIELCE

 

 

KLASA VII

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR PODRĘCZNIKA

NUMER DOPUSZCZENIA PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

JĘZYK POLSKI

Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 7 szkoły podstawowej

Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Agnieszka Suchowierska, Roland Maszka

867/4/2017

GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE

MATEMATYKA

Matematyka z plusem 7. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka

780/4/2017

GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE

INFORMATYKA

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Grażyna Koba

847/4/2017

NOWA ERA

HISTORIA

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak

877/4/2017

NOWA ERA

JĘZYK ANGIELSKI

All Clear. Klasa 7

Patrick Howarth, Patricia Reilly, Daniel Morris

848/1/2017

MACMILLAN

JĘZYK NIEMIECKI

Das ist deutsch! KOMPAKT. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Jolanta Kamińska

814/1/2017

NOWA ERA

PLASTYKA

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

903/4/2017

NOWA ERA

MUZYKA

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej sp.

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

852/4/2017

NOWA ERA

BIOLOGIA

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Małgorzata Jefimow

844/4/2017

NOWA ERA

FIZYKA

To jest fizyka. Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Marcin Braun, Weronika Śliwa

818/1/2017

NOWA ERA

CHEMIA

Chemia Nowej Ery. Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

785/1/2017

NOWA ERA

GEOGRAFIA

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii do klasy siódmej szkoły podstawowej

Roman Malarz, Mariusz Szubert

906/3/2017

NOWA ERA

RELIGIA

Kl. VII Błogosławieni, którzy szukają Jezusa

ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

Nr AZ-31-01/13-KI-3/13

JEDNOŚĆ, KIELCE

 

 

KLASA VIII

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR PODRĘCZNIKA

NUMER DOPUSZCZENIA PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

JĘZYK POLSKI

Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 8 szkoły podstawowej

Agnieszka Łuczak, Ewa Prylińska, Kamila Krzemieniewska-Kleban, Agnieszka Suchowierska

867/5/2018

GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE

MATEMATYKA

Matematyka z plusem 8. Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka

780/5/2018

GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE

INFORMATYKA

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Grażyna Koba

847/5/2018

NOWA ERA

HISTORIA

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Robert Śniegocki, Agnieszka Zielińska

877/5/2018

NOWA ERA

JĘZYK ANGIELSKI

All Clear. Klasa 8

Patrick Howarth, Patricia Reilly, Daniel Morris

848/2/2018

MACMILLAN

JĘZYK NIEMIECKI

Das ist deutsch! KOMPAKT. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Jolanta Kamińska

814/2/2018

NOWA ERA

GEOGRAFIA

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii do klasy ósmej sp.

Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński

906/4/2018

NOWA ERA

CHEMIA

Chemia Nowej Ery. Podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

785/2/2018

NOWA ERA

BIOLOGIA

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

844/3/2018

NOWA ERA

FIZYKA

 

To jest fizyka. Podręcznik do fizyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Marcin Braun, Weronika Śliwa

818/2/2018

NOWA ERA

RELIGIA

Kl. VIII

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi

ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska

Nr AZ-33-01/13-KI-1/16

JEDNOŚĆ, KIELCE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Dziś i jutro.

Podręcznik
do wiedzy
o społeczeństwie dla szkoły podstawowej

Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski

874/2017

NOWA ERA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik
do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej

Jarosław Słoma

846/2017

NOWA ERA

 


 

 

UCZNIOWIE KLAS I - VIII OTRZYMAJĄ BEZPŁATNIE PODRĘCZNIKI

(wypożyczone na rok szkolny z biblioteki szkolnej) I ĆWICZENIA WE WRZEŚNIU,

KATECHIZM KUPUJĄ RODZICE

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 6 Przedszkole Nr 12 im. J. Korczaka w Żywcu
    ul. Moszczanicka 26, 34-300 Żywiec
  • 33 865 21 97

Galeria zdjęć