Nawigacja

Dokumenty Szkoły

Wykaz programów

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

SZKOŁA PODSTAWOWA  NR 6 W ŻYWCU

ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

RODZAJ ZAJĘĆ

NAZWA PROGRAMU

AUTOR PROGRAMU

WYDAWNICTWO

NUMER W SZKOLNYM ZESTAWIE

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASY I - III

„Wielka przygoda” – doświadczam – przeżywam – poznaję – wyjaśniam – tworzę 1-3

Alina Budniak, Mirosław Kisiel, Małgorzata Mnich

Nowa Era

1/EW/2021

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASY I - III

Program nauczania–uczenia się dla I etapu kształcenia – edukacji wczesnoszkolnej.

Elementarz odkrywców

Teresa Janicka-Panek

Nowa Era

2/EW/2021

JĘZYK POLSKI

KLASA IV, V, VII, VIII

Program nauczania
języka polskiego
w klasach IV – VIII szkoły podstawowej. Między nami

Joanna Piasta -Piechowicz, Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek Ewa Prylińska

GWO

3/JP/2021

MATEMATYKA

KLASA IV, V

Program nauczania „Matematyka
z kluczem” 
dla klas 4–8 szkoły podstawowej
od września 2020 r.

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

Nowa ERA

4/MA/2021

 

MATEMATYKA

KLASY VII - VIII

Program nauczania  „Matematyka z plusem”

Marta Jucewicz, Marcin Karpiński, Jacek Lech

GWO

5/MA/2021

PRZYRODA

KLASA IV

Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej. Tajemnice przyrody

Jolanta Golanko

Nowa Era

6/PR/2021

HISTORIA

KLASY IV - VIII

Program nauczania historii
w klasach IV-VIII szkoły podstawowej. Wczoraj
i dziś

Tomasz Maćkowski

Nowa Era

7/H/2021

INFORMATYKA

KLASA IV - VIII

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej. Lubię to!

Michał Kęska

Nowa Era

8/IN/2021

MUZYKA

KLASA IV - VII

Program nauczania muzyki
w szkole podstawowej. Lekcja muzyki

Monika Gromek Grażyna Kilbach

Nowa Era

9/MU/2021

PLASTYKA

KLASA IV - VII

Program nauczania plastyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej Do dzieła!

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Nowa Era

10/PL/2021

TECHNIKA

KLASA IV - VI

Program nauczania techniki w szkole podstawowej. Jak to działa?

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

11/TE/2021

RELIGIA

KLASA I

Program nauczania religii
„Zaproszeni na ucztę
z Panem Jezusem” 

ks. Piotr Goliszek

JEDNOŚĆ

12/RE/2021

RELIGIA

KLASA II - III

Program nauczania religii

W rodzinie dzieci Bożych

Red. K. Mielnicki, E. Kondrak

JEDNOŚĆ

13/RE/2021

RELIGIA

KLASA IV -VI

Program nauczania religii

„Odkrywamy tajemnice Bożego świata”

 ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek

JEDNOŚĆ

14/RE/2021

RELIGIA

KLASA VII, VIII

Program nauczania religii

„Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin?”

ks. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek

JEDNOŚĆ

15/RE/2021

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE KLASA IV - VIII

Program nauczania WDŻ „Wędrując
ku dorosłości”.

Teresa Król

 

16/WDŻ/2021

BIOLOGIA

Program nauczania biologii
w klasach 5 – 8 szkoły podstawowej

Anna Zdziennicka

Nowa Era

17/BI/2021

FIZYKA

Program nauczania fizyki
w szkole podstawowej. To jest fizyka

Marcin Braun Weronika Śliwa

Nowa Era

18/FI/2021

CHEMIA

Program nauczania chemii
w szkole podstawowej. Chemia Nowej Ery

Teresa Kulawik, Maria Litwin

Nowa Era

19/CH/2021

GEOGRAFIA

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej. Planeta Nowa

Ewa Maria Tuz Barbara Dziedzic

Nowa Era

20/GE/2021

JĘZYK ANGIELSKI

KLASA I - III

Program nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego, szkoła podstawowa, klasy I-­III

Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska, Anna Sikorska

MACMILLAN

21/JA/2021

JĘZYK ANGIELSKI

KLASA IV - VIII

Program nauczania języka angielskiego dla klas VII – VIII szkoły podstawowej

Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber

MACMILLAN

22/JA/2021

JĘZYK NIEMIECKI

KLASA VII, VIII

Program nauczania języka niemieckiego dla kl. VII-VII szkoły podstawowej

Anna Jaroszewska

Nowa Era

23/JN/2021

WYCHOWANIE FIZYCZNE

KLASA IV - VIII

Program nauczania wychowania fizycznego
dla ośmioletniej szkoły podstawowej

Krzysztof Warchoł

Wydawnictwo Oświatowe FOSZE

24/WF/2021

WIEDZA
O SPOŁECZEŃSTWIE

Dziś i jutro

Barbara Furman


Nowa Era

25/WOS/2021

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Żyję i działam bezpiecznie

Jarosław Słoma


Nowa Era

26/ED/2021

DORADZTWO ZAWODOWE

 Wewnątrzszkolny Program Doradztwa Zawodowego

Karolina Lipińska

 

27/DZ/2021

 

 

  ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA - PRZEDSZKOLE NR 12

ROK SZKOLNY 2021/2022

RODZAJ ZAJĘĆ

NAZWA PROGRAMU

AUTOR PROGRAMU

WYDAWNICTWO

NUMER

W SZKOLNYM ZESTAWIE

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

Program wychowania przedszkolnego „Samodzielne, wszechstronne, szczęśliwe”.

 

Monika Chludzińska, Dorota Kucharska, Anna Pawłowska-Niewdana

 

 

Nowa Era

 

 

1/EP/2021

RELIGIA

„TAK dla Jezusa”

ks. dr Karol Zegan,

Elżbieta Kondrak,

Bogusław Nosek

 

JEDNOŚĆ

AZ-0-01/20

 

 

 

2/RE/2021

RYTMIKA

„Słucham, tworzę, działam
z kreatywnymi instrumentami”.

Magdalena Suchanek

Program własny edukacji muzycznej
dla dzieci
w wieku przedszkolnym

 

3/PW/2021

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 6 Przedszkole Nr 12 im. J. Korczaka w Żywcu
    ul. Moszczanicka 26, 34-300 Żywiec
  • 33 865 21 97

Galeria zdjęć