Nawigacja

DLA RODZICÓW

DO POBRANIA

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

REKRUTACJA DO KLASY I

1._HARMONOGRAM_REKRUTACJA_2024.docx

2._REGULAMIN_REKRUTACJI_szkola_2024.docx

3._Kryteria_rekrutacji_do_szkol_podstawowych_.docx

4._zal._1_ZGLOSZENIE_dziecka_z_RODO_.doc

5._zal._2_WNIOSEK_O_PRZYJECIE_DZIECKA_DO_KLASY_PIERWSZEJ_.docx

6._DODATKOWE_INFORMACJE_rekrutacja_.docx

Zal._nr_7_Oswiadczenie_o_woli_zapisania_rodzenstwa_ubiegajacego.docx

8._Szkola_zal._nr_4_oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny_.doc

 

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

 

 

Kryteria_rekrutacji_do_przedszkoli_.docx

KWESTIONARIUSZ__OSOBOWY_PRZEDSZKOLAKA__ROK___2024_.docx

Regulamin_rekrutacji_dzieci_do__Przedszkola_nr_12_w_Zywcu_na_rok_szkolny_2024.docx

Zal._nr_1_Oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny_.docx

Zal._nr_2_Oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_kandydata_.docx

Zal._nr_3_WNIOSEK_2024_o_przyjecie_dziecka_do_przedszkola_.doc

Zal._nr_4_Deklaracja_o_kontynuowaniu_wychowania_przedszkolnego_.docx

Zal._nr_5_Oswiadczenie_-_nadzor_kuratora_.docx

Zal._nr_6_Kontynuacja_.docx

Zal._nr_7_Oswiadczenie_o_woli_zapisania_rodzenstwa_ubiegajacego_.docx

Zal._nr_8_Oswiadczenie_o_zatrudnieniu_nauce_.docx

Zal._nr_9_Harmonogram_rekrutacji-przedszkole_2024_.docx

Zal._nr_10_Wniosek_o_sporzadzenie_uzasadnienia_.docx

Zal._nr_11_Deklaracja_potwierdzenia_woli_zapisania_dziecka_do_przedszkola_.docx

 

 

 REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

REKRUTACJA DO KLASY I

1._HARMONOGRAM_REKRUTACJA_2023.docx

2._REGULAMIN_REKRUTACJI_szkola_2023.docx

3._Kryteria_rekrutacji_do_szkol_podstawowych.docx

4._zal._1_ZGLOSZENIE_dziecka_z_RODO.doc

5._zal._2_WNIOSEK_O_PRZYJECIE_DZIECKA_DO_KLASY_PIERWSZEJ.docx

6._DODATKOWE_INFORMACJE_rekrutacja.docx

7._Szkola_zal._nr_3_oswiadczenie_o_samotnym_wychow.doc

8._Szkola_zal._nr_4_oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny_(1).doc

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Kryteria_rekrutacji_do_przedszkoli(5).docx

KWESTIONARIUSZ__OSOBOWY_PRZEDSZKOLAKA__ROK___2021(2).docx

Regulamin_rekrutacji_dzieci_do__Przedszkola_nr_12_w_Zywcu_na_rok_szkolny_2018(2).docx

Zal._nr_1_Oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny(1).docx

Zal._nr_2_Oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_kandydata(1).docx

Zal._nr_3_WNIOSEK_2022_o_przyjecie_dziecka_do_przedszkola(1).doc

Zal._nr_4_Deklaracja_o_kontynuowaniu_wychowania_przedszkolnego(1).docx

Zal._nr_5_Oswiadczenie_-_nadzor_kuratora(1).docx

Zal._nr_6_Kontynuacja(1).docx

Zal._nr_7_Oswiadczenie_o_woli_zapisania_rodzenstwa_ubiegajacego(1).docx

Zal._nr_8_Oswiadczenie_o_zatrudnieniu_nauce(1).docx

Zal._nr_9_Harmonogram_rekrutacji-przedszkole_2021(2).docx

Zal._nr_10_Wniosek_o_sporzadzenie_uzasadnienia(1).docx

Zal._nr_11_Deklaracja_potwierdzenia_woli_zapisania_dziecka_do_przedszkola(1).docx

 

 REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

REKRUTACJA DO KLASY I

HARMONOGRAM_REKRUTACJA_2022.docx

Kryteria_rekrutacji_do_szkol_podstawowych_(6).docx

KWESTIONARIUSZ__OSOBOWY__UCZNIA__KL(1).docx

REGULAMIN_REKRUTACJI_szkola_2022.docx

REKRUTACJA_SZKOLA_DODATKOWE_INFORMACJE_O_DZIECKU_(4).docx

Szkola_zal._nr_1_zgloszenie_dziecka_do_szkoly_(8).docx

Szkola_zal._nr_2_wniosek(1).docx

Szkola_zal._nr_3_oswiadczenie_o_samotnym_wychow._(6).doc

Szkola_zal._nr_4_oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny_(8).doc

 

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Kryteria_rekrutacji_do_przedszkoli_(11).docx

Regulamin_rekrutacji_dzieci_do__Przedszkola_nr_12_w_Zywcu_na_rok_szkolny_2018_(6).docx

KWESTIONARIUSZ__OSOBOWY_PRZEDSZKOLAKA__ROK___2021(1).docx

Zal._nr_1_Oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny_(5).docx

Zal._nr_2_Oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_kandydata_(5).docx

Zal._nr_3_WNIOSEK_2022_o_przyjecie_dziecka_do_przedszkola.doc

Zal._nr_4_Deklaracja_o_kontynuowaniu_wychowania_przedszkolnego_(5).docx

Zal._nr_5_Oswiadczenie_-_nadzor_kuratora_(5).docx

Zal._nr_6_Kontynuacja_(3).docx

Zal._nr_7_Oswiadczenie_o_woli_zapisania_rodzenstwa_ubiegajacego_(3).docx

Zal._nr_8_Oswiadczenie_o_zatrudnieniu_nauce_(4).docx

Zal._nr_9_Harmonogram_rekrutacji-przedszkole_2021(1).docx

Zal._nr_10_Wniosek_o_sporzadzenie_uzasadnienia_(7).docx

Zal._nr_11_Deklaracja_potwierdzenia_woli_zapisania_dziecka_do_przedszkola_(3).docx

 

 

  

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

REKRUTACJA DO KLASY I

HARMONOGRAM_REKRUTACJA_2021.docx

Kryteria_rekrutacji_do_szkol_podstawowych.docx

KWESTIONARIUSZ__OSOBOWY__UCZNIA__KL.docx

REGULAMIN_REKRUTACJI_szkola_2021.docx

REKRUTACJA_SZKOLA_DODATKOWE_INFORMACJE_O_DZIECKU.docx

Szkola_zal._nr_1_zgloszenie_dziecka_do_szkoly.docx

Szkola_zal._nr_2_wniosek.docx

Szkola_zal._nr_3_oswiadczenie_o_samotnym_wychow..doc

Szkola_zal._nr_4_oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny.doc

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Regulamin_rekrutacji_dzieci_do__Przedszkola_nr_12_w_Zywcu_na_rok_szkolny_2021.doc

Kryteria_rekrutacji_do_przedszkoli.docx

KWESTIONARIUSZ__OSOBOWY_PRZEDSZKOLAKA__ROK___2021.docx

Zal._nr_1_Oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny.docx

Zal._nr_2_Oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_kandydata.docx

Zal._nr_3_WNIOSEK_2020_o_przyjecie_dziecka_do_przedszkola.doc

Zal._nr_4_Deklaracja_o_kontynuowaniu_wychowania_przedszkolnego.docx

Zal._nr_5_Oswiadczenie_-_nadzor_kuratora.docx

Zal._nr_6_Kontynuacja.docx

Zal._nr_7_Oswiadczenie_o_woli_zapisania_rodzenstwa_ubiegajacego.docx

Zal._nr_8_Oswiadczenie_o_zatrudnieniu_nauce.docx

Zal._nr_9_Harmonogram_rekrutacji-przedszkole_2021.docx

Zal._nr_10_Wniosek_o_sporzadzenie_uzasadnienia.docx

Zal._nr_11_Deklaracja_potwierdzenia_woli_zapisania_dziecka_do_przedszkola.docx

 

 REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

REKRUTACJA DO KLASY I

Harmonogram_rekrutacji_-_szkola.docx

Kryteria_rekrutacji_do_szkol_podstawowych.docx

REGULAMIN_REKRUTACJI_szkola_2019.docx

REKRUTACJA_SZKOLA_DODATKOWE_INFORMACJE_O_DZIECKU.docx

Szkola_zal._nr_1_zgloszenie_dziecka_do_szkoly.docx

Szkola_zal._nr_2_wniosek_klasa_I.docx

Szkola_zal._nr_3_oswiadczenie_o_samotnym_wychow.doc

Szkola_zal._nr_4_oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny.doc

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Regulamin_rekrutacji_dzieci_do__Przedszkola_nr_12_w_Zywcu_na_rok_szkolny_2018.docx

Kryteria_rekrutacji_do_przedszkoli.docx

Zal._nr_1_oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny.docx

Zal._nr_2_Oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_kandydata.docx

Zal._nr_3_WNIOSEK_2019_o_przyjecie_dziecka_do_przedszkola.doc

Zal._nr_4_Deklaracja_o_kontynuowaniu_wychowania_przedszkolnego.docx

Zal._nr_5_oswiadczenie_-_nadzor_kuratora.docx

Zal._nr_6_kontynuacja.docx

Zal._nr_7_Oswiadczenie_o_woli_zapisania_rodzenstwa_ubiegajacego.docx

Zal._nr_8_Oswiadczenie_o_zatrudnieniu_nauce.docx

Zal._nr_9_Harmonogram_rekrutacji_-_przedszkole.docx

Zal._nr_10_Wniosek_o_sporzadzenie_uzasadnienia.docx

Zal._nr_11_Deklaracja_potwierdzenia_woli_zapisania_dziecka_do_przedszkola_(2).docx

 

  

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

REKRUTACJA DO KLASY I

Harmonogram_rekrutacji_-_szkola_(4).docx

Kryteria_rekrutacji_do_szkol_podstawowych_(4).docx

REGULAMIN_REKRUTACJI_szkola_2019_(2).docx

REKRUTACJA_SZKOLA_DODATKOWE_INFORMACJE_O_DZIECKU_(2).docx

Rekrutacja_szkola-zgloszenie_dziecka_(2).docx

Szkola_zal._nr_1_zgloszenie_dziecka_do_szkoly_(6).docx

Szkola_zal._nr_2_wniosek_klasa_I_(4).docx

Szkola_zal._nr_3_oswiadczenie_o_samotnym_wychow._(4).doc

Szkola_zal._nr_4_oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny_(4).doc

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Regulamin_rekrutacji_dzieci_do__Przedszkola_nr_12_w_Zywcu_na_rok_szkolny_2018_(4).docx

Kryteria_rekrutacji_do_przedszkoli_(3).docx

Zal._nr_1_oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny_(3).docx

Zal._nr_2_Oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_kandydata_(3).docx

Zal._nr_3_WNIOSEK_2019_o_przyjecie_dziecka_do_przedszkola_(2).doc

Zal._nr_4_Deklaracja_o_kontynuowaniu_wychowania_przedszkolnego_(3).docx

Zal._nr_5_oswiadczenie_-_nadzor_kuratora_(3).docx

Zal._nr_6_kontynuacja_(1).docx

Zal._nr_7_Oswiadczenie_o_woli_zapisania_rodzenstwa_ubiegajacego_(1).docx

Zal._nr_8_Oswiadczenie_o_zatrudnieniu_nauce_(2).docx

Zal._nr_9_Harmonogram_rekrutacji_-_przedszkole_(1).docx

Zal._nr_10_Wniosek_o_sporzadzenie_uzasadnienia_(5).docx 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

REKRUTACJA DO KLASY I

REGULAMIN_REKRUTACJI_szkola_2018_(1).docx

Szkola_zal._nr_1_zgloszenie_dziecka_do_szkoly_(1).docx

Szkola_zal._nr_2_wniosek_klasa_I.docx

Szkola_zal._nr_3_oswiadczenie_o_samotnym_wychow._(1).doc

Szkola_zal._nr_4_oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny_(1).doc

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Regulamin_rekrutacji_dzieci_do__Przedszkola_nr_12_w_Zywcu_na_rok_szkolny_2018.docx

WNIOSEK_2018_o_przyjecie_dziecka_do_przedszkola.doc

Deklaracja_o_kontynuowaniu_wychowaniaprzedszkolnego.doc

zal._nr_1_oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny_(1).docx

zal._nr_2_Oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_kandydata_(1).docx

zal._nr_5_oswiadczenie_-_nadzor_kuratora_(1).docx

Zalacznik_nr_7_Oswiadczenie_o_woli_zapisania_rodzenstwa_ubiegajacego_(1).docx

Zalacznik_nr_8_Oswiadczenie_o_zatrudnieniu_nauce.doc

zal._nr_10_Wniosek_o_sporzadzenie_uzasadnienia_(3).docx

 

 

ZARZĄDZENIE_-_REKRUTACJA_2018.docx

Harmonogram_rekrutacji_szkoła.docx

Harmonogram_rekrutacji_przedszkole.docx

Kryteria_rekrutacji_do_szkół_podstawowych.docx

Kryteria_rekrutacji_do_przedszkoli.docx

 REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

Rekrutacja_wniosek_klasa_I.docx

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Deklaracja_o_kontynuowaniu_wychowaniaprzedszkolnego.doc

Deklaracja_potwierdzenia_woli_zapisaniadziecka.doc

OSWIADCZENIE_o_objeciu_rodziny_nadzorem_kuratorskim_lub_wsparciem_asystenta.doc

Oswiadczenie_o_kontynuowaniu_pobytu__rodzenstwa_dzieckakandydata.doc

Oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka.doc

Oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny_dziecka.doc

WNIOSEK_o_przyjecie_dziecka_do_przedszkola_-_Kopia.doc

Zalacznik_nr_7_Oswiadczenie_o_woli_zapisania_rodzenstwa_ubiegajacego_sie_jednoczesnie_po_raz_pie.doc

Zalacznik_nr_8_Oswiadczenie_o_zatrudnieniu_nauce.doc

zal._nr_10_Wniosek_o_sporzadzenie_uzasadnienia.doc

 REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

REKRUTACJA_DO_KLASY_PIERWSZEJ_2016.docx

zalacznik_nr_1_zgloszenie(1).doc

zalacznik_nr_2_wniosek-1.doc

zalacznik_nr_3_zgloszenie_6-latek.doc

zalacznik_nr_4_wniosek_6-latek.doc

zalacznik_nr_5_wniosek_kontynuowanie_klasy_I-1.docx

zalacznik_nr_6_wniosek_kontynuowanie_klasy_II.doc

oswiadczenie_o_samotnym_wychow._-_klasy_pierwsze.doc

oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny_-_klasy_pierwsze.doc

regulamin_rekrutacji_2016-2017.doc

 

 

REKRUTACJA_DO_PRZEDSZKOLA_2016.doc

zal_nr_1_oswiadczenie_o_wielodzietnosci_rodziny.doc

zal._nr_2_Oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_kandydata(2).doc

zal._nr_3_Wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_przedszkola_2016_2017.doc

Zal._nr_4_Deklaracja_o_kontynuowaniu_wychowania_przedszkolnego.doc

zal._nr_5_Deklaracja_potwierdzenia_woli_zapisania_dziecka_do_przedszkola.doc

zal._nr_6_Wniosek_o_sporzadzenie_uzasadnienia.doc

Zalacznik_nr_7_Oswiadczenie_o_woli_zapisania_rodzenstwa_ubiegajacego_sie_jednoczesnie_po_raz_pie.doc

Zalacznik_nr_8_Oswiadczenie_o_zatrudnieniu_nauce.doc

Zal._nr_9__HARMONOGRAM_CZYNNOSCI_W_POSTEPOWANIU_REKRUTACYJNYM.doc

 

 REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Informacja_dla_rodzicow_WYPRAWKA_SZKOLNA_2015.docx

ROZPORZaDZENIE_DOTYCZaCE_ZAKUPU_PODRECZNIKOW.pdf

 

HARMONOGRAM_2015.pdf

REKRUTACJA_PRZEDSZKOLE_2015.pdf

REKRUTACJA_DO_KLASY_I_kryteria.pdf

KARTA_PRZYJECIA_DO_SZKOLY_2015.pdf

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 6 Przedszkole Nr 12 im. J. Korczaka w Żywcu
    ul. Moszczanicka 26, 34-300 Żywiec
  • 33 865 21 97

Galeria zdjęć