Nawigacja

O szkole

Historia szkoły

 

Powstanie szkoły i rozwój jej infrastruktury

Szkoła podstawowa w Moszczanicy, wsi leżącej wówczas jeszcze w granicach Austro-Węgier, została założona w 1910 roku, tak jak wiele inicjatyw promujących polskość w Galicji w 500 rocznicę bitwy pod Grunwaldem.

Niestety, późniejsze dzieje tej placówki, właściwie po pierwsze lata po II wojnie światowej, giną w mrokach dziejów. Więcej informacji dostarcza dopiero rok 1949. W tym czasie szkoła składała się z 4 izb lekcyjnych oraz  z mieszkania dla kierownika, co zapewne odzwierciedla stan sprzed wybuchu II wojny światowej, a może  i pierwotny układ pomieszczeń. Na parterze, gdzie dziś znajduje się sala gimnastyczna, uczyła się klasa IV, na piętrze nad salą gimnastyczną klasa V, na lewo od niej klasa VI, a od drogi klasa VII. Z kolei mieszkanie kierownika tworzyła kancelaria, połączona sienią z mniej oficjalnymi pomieszczeniami, tj. z kuchnią, spiżarnią   i sypialnią.  W szkole nie było ani elektryczności, ani bieżącej wody. Niemniej jeszcze w 1949 roku nowe kierownictwo zelektryfikowało i stelefonizowało placówkę. Niestety, wodę nadal musiano nosić ze studni. Mniej więcej w tym samym czasie obok szkoły powstał budynek gospodarczy z cegły, w którym hodowano kury, indyki oraz króliki na potrzeby kierownictwa i uczniów. Wtedy też powstał drewniany składzik na opał.

Około 1950 roku zaplecze lokalowe placówki uzupełniła drewniana świetlica  z kuchnią i stołówką. Dwa lata później stołówka prowadzona przez żonę kierownika ruszyła „pełną parą”. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na owoce do zapraw i staraniem najlepszego sadownika powiatu - kierownika placówki jej obejście zyskało sad i winnicę.

Mimo tych zmian stan samego obiektu szkolnego i jego funkcjonalność pozostawiały wiele do życzenia, ale już od 1956 r. rozpoczęła się jego dalsza modernizacja. W szkole coraz prężniej rozwijała się biblioteka. Zaczął też działać sklepik, z którego zyski przeznaczane były na poszerzanie bazy dydaktycznej placówki. Na lekcjach nie brakowało skomplikowanych drogich jak na ówczesne czasy pomocy, np. mikroskopów. Z pomocą nauczycieli i dzieci utworzono boisko do piłki nożnej i siatkówki. Powstały też pierwsze utwardzone dróżki wokół szkoły.          W tym okresie placówka urosła do rangi centrum kulturalnego wsi. Ludzie przychodzili tu posłuchać audycji radiowych, obejrzeć wyświetlane przez kino objazdowe Pana Bema filmy.

Kolejne zmiany miały miejsce w latach 1967-1968. Dokonano wtedy przebudowy starego budynku szkolnego tworząc m.in. z największego pomieszczenia salę gimnastyczną, a z części mieszkania kierownictwa - stołówkę i świetlicę. Przekształcenia te były możliwe, gdyż w tym czasie po wykarczowaniu ponad 100 drzew zbudowano też „nową” szkołę o 5 izbach lekcyjnych i 3 mieszkaniach dla nauczycieli. Nowa szkoła nie posiadała centralnego ogrzewania. W starym budynku zachowano dawną kancelarię, a obok nowej szkoły powstało boisko z bieżnią.

        Dopiero rok 1975 przyniósł poważniejsze zmiany w dziedzinie dostosowania terenu wokół szkoły do uprawiania szerokiej gamy sportów, w tym zwłaszcza lekkoatletyki. Jedną z nich było wykonanie w czynie społecznym dwutorowej bieżni o długości 75 m. 

 Rok 1976 to czas kiedy Moszczanica włączona została w obręb Żywca, a tym samym na los szkoły wpływać zaczęły władze miejskie.

Począwszy od roku 1983 rozpoczęto w szkole kolejne prace. W tym czasie zainstalowano w budynkach centralne ogrzewanie, a całość terenu ogrodzono. Ważnym wydarzeniem dla naszej placówki było przeniesienie w 1990 roku  z moszczanickiego dworu do „starej” szkoły oddziału przedszkolnego. Zaraz też rozpoczęło się przygotowywanie budynku dla potrzeb przedszkolaków. Wycyklinowano i pomalowano podłogi, wykonano nowe stoliki, przywieziono meble. Wielką pomocą i wsparciem w pracach adaptacyjnych wykazali się Jerzy Widzyk, ksiądz proboszcz Kazimierz Grela, a także rodzice dzieci.

Rok 2003 stanowił datę kiedy przedszkole z samodzielnej placówki stało się częścią Zespołu Szkolno-Przedszkolnego   nr 1. Chcąc pozyskać dodatkowe środki na swą działalność, przedszkole organizowało imprezy środowiskowe.

Po 1993 roku dojazd do budynku szkolnego otrzymał nową, asfaltową nawierzchnię, a plac wokół nowej szkoły wyłożono betonowymi płytami. Poprawie uległa również nawierzchnia boiska do siatkówki. W sali gimnastycznej położono nową wykładzinę. Od 1998 roku w szkole zaczęła działać świetlica socjoterapeutyczna.

Z kolei rok 1999 zapoczątkował prace zmieniające dotychczasowy wygląd ogrodu szkolnego. W tym czasie posadzono między szkołami żywopłot, krzewy  i drzewa, a także wykonano klomby otoczone palisadą. W 2005 rok nasza placówka wzbogaciła się o pracownię komputerową na 14 stanowisk.

W roku szkolnym 2006/2007 placówce groziło zamknięcie, jak powszechnie głoszono-z przyczyn ekonomicznych. Inicjatywa ówczesnych władz szkolnych, nauczycieli, księdza proboszcza oraz rodziców i większości społeczności moszczanickiej zapobiegła jej likwidacji. Stosowne porozumienie w tej kwestii podpisali: Burmistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor oraz rodzice uczniów. Jednocześnie do życia powołano, co było zresztą warunkiem przetrwania szkoły, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Żywcu, które pod przewodnictwem Prezesa Karola Stasicy po dziś dzień wspomaga szkołę. Od wielu już lat ze szkołą współpracuje także miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna.

Pierwszym widocznym znakiem troski mieszkańców o szkołę była wymiana okien w salach lekcyjnych i innych pomieszczeniach szkoły oraz ich pomalowanie w sierpniu 2007 roku.

Rok szkolny 2008/2009 przyniósł dalsze zmiany, powstała nowa sala do zajęć wyposażona w pomoce z rządowego programu ,,Radosna Szkoła”.

W kolejnym roku szkolnym 2009/2010 dzięki Stowarzyszeniu na Rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Żywcu nowy budynek został ocieplony i pomalowany, odnowiono szatnię, bibliotekę szkolną oraz korytarz w starym budynku.

Dzięki finansowemu wsparciu z Urzędu Miasta wymieniono pozostałe okna  na korytarzu w budynku ,,nowej” szkoły.          

Obecnie trwają prace wykończeniowe: zniszczone płyty betonowe przed „nową” szkołą zastąpił asfalt, obok powstaje ,,zielony” plac zabaw, a w przyszłości dzięki zapewnieniu Burmistrza Miasta Żywca Antoniego Szlagora przymierzamy się  do rozbudowy placówki.

 

Kierownicy/ dyrektorzy placówki

Początkowo szkołą zarządzali kierownicy, których z czasem przemianowano na dyrektorów, a byli to w porządku chronologicznym:

 ?-1935? …? Pająk ( kierownik szkoły ),

1935-1939 i 1946-1949 Mieczysław Mędelski ( kierownik szkoły ),

1949-1974 Franciszek Staszkiewicz ( kierownik szkoły, nauczyciel biologii, geografii, historii, matematyki, muzyki ),

1974-1982 Jan Konior ( kierownik szkoły; nauczyciel biologii, wychowania fizycznego ),

1982-1993 Danuta Konior ( kierownik/dyrektor szkoły, nauczyciel wychowania fizycznego),

1993-2008 Anna Augustyn ( Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Żywcu, a później Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1w Żywcu- nauczyciel biologii, chemii, geografii, przyrody ),

2008-2013 Jolanta Sanetra ( Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1  w Żywcu - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej ),

2013-do dziś Małgorzata Kubera ( Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 im. Janusza Korczaka w Żywcu - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, muzyki),

1990-2003 Barbara Mecner/Dzikowska ( Dyrektor Przedszkola nr 12 ).

 

 

Nauczyciele

Liczebność kadry ulegała częstym wahaniom. Dla przykładu w 1949 roku   w szkole pracowało 4 nauczycieli, w 1974 już 10, w roku szkolnym 1993/1994 kadra pedagogiczna liczyła 16 osób, a obecnie placówka zatrudnia 14 nauczycieli.

Poniżej zamieszczono listę nauczycieli i pozostałych pracowników placówki pracujących u nas kiedyś i obecnie.

 

 

DZIAŁ ZATRUDNIENIA

IMIĘ I NAZWISKO PRACOWNIKA

OKRES ZATRUDNIENIA

NAUCZANY PRZEDMIOT/ PEŁNIONA FUNKCJA

SZKOŁA

Renata Adamska

2006-2007

historia

Anna Augustyn

1989-1993

biologia; chemia; geografia; przyroda

Mirosław Barteczko

2005-2006

katecheza

Anna Białek

1961-1992

muzyka

Beata Biel

1997

matematyka

Renata Bielak

2007-2008

technika; plastyka

Bernadetta Bluj

1990-1995

język polski

Jolanta Błachut

 

1990-do dziś

edukacja wczesnoszkolna; plastyka; technika

Dominik Caputa

1997-1998

wychowanie fizyczne

Helena Chińcz

1992-1998

edukacja wczesnoszkolna

Zbysław Cieszyński

1990-1991

?

Grzegorz Ciurla

1996-1999

wychowanie fizyczne

Beata Cwajna

            1999

język polski

Józef Dędys

1949-1954

historia; język polski

Maria Dobosz

1949-1950

edukacja wczesnoszkolna; język polski

Barbara Dominiak

       1982-1987

geografia

Edward Dominiak

     za D. Konior

historia

Bogusława Dudkiewicz

2003-2006

język angielski

Anna Duniewicz

       2006-2007

plastyka

Jarosław Dusik

2007-do dziś

historia

Daniel Dziedzic

1999

katecheza

Ewa Gonczarenko

1998-2002

język polski

Katarzyna Gowin

       2001-2003

język angielski

Irena Haczkiewicz

       1954-1993

język polski

Renata Hajduś

1997-1998

język rosyjski

Sonia Harężlak

2006-2007

język angielski

Agnieszka Iwanek

1990-1991

geografia

Fryderyk Janik

1922-?

?

Katarzyna Janik/Zabłocka

1993-2000

język polski

Dorota Jurasz

1985-do dziś

edukacja wczesnoszkolna; wychowanie fizyczne

Anetta Kania

2001-2004

język polski

Ewa Kapała

1988-1989

biologia; chemia

Władysława Kastelik

1977-1997

język rosyjski; matematyka

Jarosław Kluz

1994-1995

wychowanie fizyczne

Renata Kłusak

2009-do dziś

wychowanie fizyczne

Jan Konior

1983-1993

wychowanie fizyczne

Justyna Konior

1991-1992

wychowanie fizyczne

Anna Krasoń/ Wróbel

1998-2000

język angielski

Andrzej Król

1995

matematyka

Małgorzata Kubera

1986- do dziś

edukacja wczesnoszkolna; muzyka

Jan Kućmierz

1949-?

chemia; fizyka; język rosyjski; technika; wychowanie fizyczne

Danuta Kudzia

1980 -2007

edukacja wczesnoszkolna

Dariusz Kudzia

1999-2000;

2008-2009

wychowanie fizyczne

Justyna Kuligowicz

2010-do dziś

język angielski

Barbara Lisowska-Urbańska

1995

matematyka

? Łacheta

za F. Staszkiewicza

język rosyjski

Janina Magiera

1984-1988

język rosyjski

Katarzyna Majdak

2007-2008

język angielski

Anna Malec/Łodzińska

1974

język rosyjski

Michał Markiel

2002-2003

język angielski

Danuta Niesyty

przez 2 lata za F. Staszkiewicza

geografia

Wiesław Okuniewicz

1991-1995

katecheza

Danuta Pach

1966-1994

biologia; edukacja wczesnoszkolna

Elżbieta Paleczna

1971-2000

historia

Anna Paneth

1997-do dziś

katecheza

Agnieszka Pietraszko

2010-do dziś

katecheza

Katarzyna Pietraszko

2008-do dziś

język angielski

Tadeusz Pietyra

1973

matematyka

Janina Pogan

1988-1991

język polski

Zofia Rysiówna

za F. Staszkiewicza

edukacja wczesnoszkolna

Jolanta Sanetra

1995-2008

edukacja wczesnoszkolna

Beata Siwek

1997-do dziś

informatyka; matematyka

Wiktor Skiba

1985-1991

matematyka

Halina Sroka

1971-1999

edukacja wczesnoszkolna

Dariusz Stabrowski

1992-1994

język angielski

Iwona Stanek

2009-do dziś

muzyka; plastyka; technika

Janina Staszkiewicz

1949-1974

edukacja wczesnoszkolna; historia; język polski; przyroda

Olga Suchoń

2000-2001

język angielski

Anna Surowiak

1995-1997

język angielski

Bogusława Wanke

1991-1999

chemia; fizyka; matematyka

Tatiana Witosławska-Pernal

1999-do dziś

historia; język polski

Bożena Woźniak

1991-1994

język polski

Małgorzata Zawierucha

2008-do dziś

przyroda

Anna Zeman

za F. Staszkiewicza

edukacja wczesnoszkolna

Dagmara Zielińska

2007

język angielski

Beata Żenćuch

1994-1995

język angielski

PRZEDSZKOLE

Małgorzata Chrostek

1990-2006

nauczyciel przedszkola

Agnieszka Gołąbek

2006-do dziś

nauczyciel przedszkola

Stanisława Grzegorzek

1990-2003

nauczyciel przedszkola

Edyta Knapek

2004-do dziś

nauczyciel przedszkola

Sylwia Waligóra

2007-do dziś

nauczyciel przedszkola

Danuta Wróbel

2003-2004

nauczyciel przedszkola

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Jolanta Błachut

1990-2007

nauczyciel bibliotekarz

Jarosław Dusik

2007-do dziś

nauczyciel bibliotekarz

Monika Dziedzic

1987-1989

nauczyciel bibliotekarz

Ewa Gonczarenko

2000-2002

nauczyciel bibliotekarz

Irena Haczkiewicz

?

nauczyciel bibliotekarz

Justyna Konior

1989-1990

nauczyciel bibliotekarz

Janina Magiera

1983-1984

nauczyciel bibliotekarz

Jolanta Sanetra

1995-1996

nauczyciel bibliotekarz

Marzena Wolna-Czech

2006-2007

nauczyciel bibliotekarz

ŚWIETLICA SZKOLNA

Aneta Binda

2004-do dziś

nauczyciel świetlicy

Jolanta Błachut

1990-1993

nauczyciel świetlicy

Stanisława Grzegorzek

1986-1987

nauczyciel świetlicy

Edyta Knapek

1994-2003

nauczyciel świetlicy

Justyna Konior

1989-1990

nauczyciel świetlicy

PEDAGOG SZKOLNY

Aneta Binda

2007

pedagog szkolny

Katarzyna Koźbiał

2010-do dziś

pedagog szkolny

Sylwia Rumińska/Talik

2004-2008

pedagog szkolny

Jolanta Sanetra

1996-1997

pedagog szkolny

Wera Słonka

1999-2000

pedagog szkolny

Teresa Szumiło-Jadczak

1994-1997

pedagog szkolny

Elżbieta Turczyńska-Janik

2002-do dziś

pedagog szkolny

SEKRETARIAT

Krystyna Wiencek

1993-do dziś

sekretarka

PIELĘGNIARKA SZKOLNA

Ewa Kliś

1999-do dziś

pielęgniarka szkolna

Ewa Kwiatkowska-Rus

1984?-1999

pielęgniarka szkolna

OBSŁUGA

Marcin Bołdyzer

1996-1997

pracownik obsługi

Stanisław Bołdyzer

1993-2000

pracownik obsługi

Barbara Danielska

2008-2009;

2010-do dziś

pracownik obsługi

Anna Duc

2000-do dziś

pracownik obsługi

Feliks Furtak

1998-2000

pracownik obsługi

Jan Furtak

1993-2006

pracownik obsługi

Tadeusz Gach

2000-2005

pracownik obsługi

Aniela Gąsiorek

za F. Staszkiewicza

pracownik obsługi

Tomasz Gąsiorek

2002-2006

pracownik obsługi

Zofia Gołuch

1993-2007

pracownik obsługi

Julian Goryl

1988-1993

konserwator

Maria Hojdys

1987-1992

pracownik obsługi

Elżbieta Jasek

2009-do dziś

pracownik obsługi

Małgorzata Korczak

2000-2008

pracownik obsługi

Helena Kubica

1973-1986

pracownik obsługi

Grażyna Kudzia

1999-2000

pracownik obsługi

Katarzyna Kudzia

2007-do dziś

pracownik obsługi

Henryk Mazurek

2006

pracownik obsługi

Stanisława Nowak

1992-2000

pracownik obsługi

Łukasz Oleś

1999-do dziś

konserwator

Stanisław Pruchnicki

2000-2001

pracownik obsługi

Stanisław Rodak

2001-2002

pracownik obsługi

Helena Strzelczak

1994-2008

pracownik obsługi

Janina Szczotka

1973-1986

pracownik obsługi

Adam Szczygieł

2010

konserwator

Bolesław Wawrzyczek

1986-1991

pracownik obsługi

Krystyna Wawrzyczek

1987-2008

pracownik obsługi

Maria Widzyk

1987-1992

kucharka

STOŁÓWKA SZKOLNA

Maria Bołdyzer

1990-2000

kucharka

Jolanta Oleś

1997-do dziś

intendentka

Irena Prochot

1987-1995

intendentka

Halina Szymiczek

1993-2007

kucharka

Aleksandra Tomalczyk

1984-1996

kucharka

Helena Tomaszek

1973-1976

kucharka

Edyta Wnętrzak

2008-do dziś

kucharka

 

Poza wymiarem czysto zawodowym pracowników placówki łączyły przyjaźnie  i wspólne zainteresowania. Jednym z przejawów tego były obozy wędrowne po Polsce organizowane przez Franciszka Staszkiewicza dla miejscowego grona pedagogicznego, a także dla nauczycieli z innych szkół żywieckich.

 

Uczniowie

Przez niemal cały okres funkcjonowania placówki miała ona charakter jednoodziałowy. Tylko dwa razy jeden rocznik tworzył dwie równoległe klasy.

Liczebność uczniów szkoły zmieniała się na przestrzeni jej dziejów, na co istotny wpływ w miała reforma szkolnictwa powołująca do życia gimnazja. W latach 1949-1974 w szkole uczyło się średnio od 210 do 240 uczniów, w latach 1974-1983 było od 160 do 180 uczniów, a w 1974 roku 168 uczniów. Przedszkolaków w 1990 roku było 24. W krytycznym 2007 roku do szkoły uczęszczało 84 uczniów i 19 przedszkolaków. Obecny stan to 71 uczniów i 46 przedszkolaków. Wysokie wyniki nauczania, potwierdzane przez coroczne sprawdziany i konkursy, wysoko wyspecjalizowana kadra pedagogiczna oraz szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych coraz częściej przyciągają w mury naszej szkoły uczniów spoza jej obwodu.

Ilość uczniów w klasie do 1983 roku nie spadała poniżej 20, osiągając niekiedy stan 35 uczniów, przy średniej 25. Ich „nadwyżka” względem skromnej bazy lokalowej powodowała to, iż w niektórych okresach (m.in. do czasu budowy „nowej” szkoły) szkoła musiała pracować w systemie dwuzmianowym (klasy 1-4). W dniu dzisiejszym klasy są mniej liczne, co jest argumentem decydującym o wysokiej jakości pracy z uczniem w naszej placówce. 

 

Osiągnięcia i sukcesy szkoły. Działalność szkoły w środowisku

Szkoła zawsze była widoczna w lokalnym środowisku, a nierzadko i poza nim. Doszło nawet do swego rodzaju okresowego jej wyspecjalizowania się w pewnych dziedzinach.

Po raz pierwszy o szkole głośniej zaczęło być w czasach kierowania nią przez Jana Koniora, który wraz z żoną, późniejszą dyrektor Danutą Konior kładł ogromny nacisk na sportowy rozwój dzieci i młodzieży. Na wyniki ich pracy nie trzeba było długo czekać. Trenowana przez nich młodzież szkolna, mimo słabej bazy sportowej, zajmowała czołowe miejsca w ogólnokrajowych czy wojewódzkich zawodach sportowych: biegach długodystansowych, przełajowych, sztafetowych, czwórboju, indywidualnych zawodach lekkoatletycznych oraz grach zespołowych. Wśród osób, które szczególnie przyczyniły się do sukcesów sportowych szkoły, kontynuując zainteresowania sportowe w czasie dalszej edukacji wymienić należy: Bogusławę Barcik, Bożenę Gąsiorek, Justynę Konior, Sabinę Konior, Małgorzatę Kos, Dorotę Niewdanę, Alicję Stokłosę, Katarzynę Stokłosę, Leszka Stokłosę.

O sukcesach naszych młodych zawodników pisał „Dziennik Beskidzki”, „Gazeta Żywiecka”, „Świat Młodych”, a szkoła przymierzała się do przyjęcia imienia Janusza Kusocińskiego. Warto też wspomnieć, iż uzyskiwane wyniki, w niektórych przypadkach przerodziły się w zawodową pasję na całe życie. Takim przykładem jest osoba Doroty Niewdany, obecnie Doroty Jurasz nauczycielki wychowania fizycznego w naszej placówce, za sprawą której nasi uczniowie osiągali i nadal osiągają wysokie wyniki. Zresztą sport to także ważny element rozwoju naszych przedszkolaków, którzy raz po raz stają w szranki w turniejach, międzyprzedszkolnych olimpiadach sportowych.

Z tego okresu w pamięci mieszkańców zapisał się także chór. Jego protoplastą był Franciszek Staszkiewicz, który w 1961 r. przekazał jego prowadzenie Annie Białek. Nawiązaniem do tej muzycznej tradycji są dzisiaj występy naszych przedszkolaków w festiwalach „Śpiewajmy razem”, jak i uczniów w powiatowym przeglądzie „Piosenki mojej mamy”, w którym od 1999 r. zdobywamy liczne nagrody  i wyróżnienia.

Bliższe i dalsze strony Polski uczniowie poznawali za sprawą wycieczek organizowanych przez Franciszka Staszkiewicza, a potem przez Barbarę Dominiak. Dzisiaj tę pasję rozbudza Renata Kłusak organizując wycieczki, obozy i rajdy. Niemałe znaczenie w poznawaniu piękna naszego kraju mają również wyjazdy uczniów na „Zielone szkoły”, np. do Łeby, Mrzeżyna, Jastrzębiej Góry, Darłówka, Świnoujścia organizowane od 2000 roku przez Jolantę Sanetrę.

Od kilkunastu lat działa u nas prężnie kółko teatralne. Jego geneza sięga występów przedszkolaków z końca lat 90-tych, którzy z przedstawieniami gościli nie tylko na deskach sceny miejscowej remizy, ale   i w innych żywieckich przedszkolach, czy domu opieki społecznej. Za występy zdobywali wysokie miejsca oraz otrzymywali piękne i znaczące nagrody. Szkolnemu kołu teatralnemu, wspieranemu niegdyś przez Anettę Kanię, przewodzą dzisiaj Małgorzata Kubera i Tatiana Witosławska-Pernal. Jego coroczne występy na pokazach miejskich, powiatowych i wojewódzkich wieńczone są zwykle jedną z trzech czołowych lokat (2002-2007; 2010) co przynosi szkole sławę zarówno wśród szerokich rzesz publiczności, jak również wśród przedstawicieli samej branży teatralnej.

Niejako przedłużeniem tych sukcesów są najwyższe miejsca zdobywane przez naszych uczniów na szczeblu miejskim, powiatowym i wojewódzkim w konkursach recytatorskich (regularnie od 2002 po 2010 rok).

Listę sukcesów uzupełniają występy naszych uczniów w miejskich, powiatowych, okręgowych, wojewódzkich,  konkursach, turniejach, sprawdzianach.

Nasza szkoła nie tylko uczestniczy w międzyszkolnych zmaganiach, ale  i sama je organizuje. Począwszy od ubiegłego roku, kiedy to przeprowadziliśmy pierwszą edycję konkursu dla szkół podstawowych o dawnych właścicielach Żywca, tj. o rodzie Komorowskich. Obecnie przygotowujemy kolejne, mające zaznajomić uczniów                z zazębianiem się dziejów Wazów, Wielopolskich i Habsburgów z historią naszego miasta. 

 W szkole działa wiele kół zainteresowań. O części z nich już wspominaliśmy. Warto jednak przynajmniej z nazwy wymienić pozostałe, a są nimi: bractwo słowiańskie „Polanie”, wyposażone    w ostatnim okresie w stroje wzorowane na tych z epoki, koło informatyczne, biblijne, medialno-fotograficzne, czytelnicze, przyrodnicze. Zajęcia socjoterapeutyczne, logopedyczne, z zakresu sztuki bibułkarskiej, turystyczno-krajoznawcze, szachowe, piłki nożnej, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej to te najbardziej popularne wśród uczniów.  Dla przedszkolaków organizowane są zajęcia z języka angielskiego, muzyki, logopedii.

Szkoła z dużym chęcią i powodzeniem uczestniczy w akcjach charytatywnych i ekologicznych („Gorączka złota”, „Zbiórka zużytych baterii”, żołędzi dla dzikiej zwierzyny, segregowanie odpadów, „Sprzątanie Świata”). Jej tradycją stały się również imprezy środowiskowe takie jak: „Piknik Rodzinny”, „Tydzień Uśmiechu”, ,,Jasełka”.

 

 

 

opracował Jarosław Dusik

 

 

 

Wykorzystane  źródła:

Dokumentacja szkolnego archiwum;

Dziennik Beskidzki;

Gazeta Żywiecka;

Kronika sportowa szkoły;

Kronika Żywiecka;

Kroniki szkolne;

Nad Sołą i Koszarawą;

Słownik Biograficzny Żywiecczyzny, t. I, Żywiec 1995;

Świat Młodych;

Wywiady z: Anną Augustyn, Barbarą Dzikowską, Danutą i Janem Koniorami, Antoniną Podrecką;

Życiorysy na Żywiecczyźnie pisane, t. I, Żywiec 2004.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 6 Przedszkole Nr 12 im. J. Korczaka w Żywcu
    ul. Moszczanicka 26, 34-300 Żywiec
  • 33 865 21 97

Galeria zdjęć